xxxxx
  • Giới thiệu công ty
Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty     Với đội ngũ nhân viên có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi tin rằng công ty Trần & Trần nằm trong...

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:   Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên...

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:   - Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được...

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan bao gồm các hành vi sau: - Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.   - Mạo danh người biểu...

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm các hành vi sau:   - Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.   - Mạo danh tác giả.   - Công bố, phân...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16/10/2013 có quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.   Nghị định này quy định khung phạt tiền tối...

© Copyright by Cong ty TNHH So huu tri tue Tran & Tran  2017