Tại sao nên lựa chọn dịch vụ tra cứu sáng chế của Trần & Trần

Trần & Trần tự hào là đại diện Sở hữu công nghiệp có những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm về sáng chế nói chung và tra cứu sáng chế nói riêng

Các nguồn thông tin để tra cứu sáng chế

Đây là website của một số Cơ quan Sở hữu công nghiệp quốc gia và Tổ chức Sở hữu công nghiệp quốc tế

Phản đối đơn đăng ký sáng chế và khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ

Luật quy định bất kỳ bên thứ ba là tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền phản đối đơn, có nghĩa là có trường hợp một đơn đăng ký sẽ có nhiều phản đối đơn

Dịch vụ duy trì hiệu lực bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền sáng chế là công cụ hữu ích giúp bảo vệ sáng chế của chủ sở hữu văn bằng, là cơ sở pháp lý để khai thác.

Tại sao phải duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích có và chỉ có thời hạn hiệu lực nhất định: bắt đầu có hiệu lực từ ngày cấp và hết hạn sau 20 năm

© Copyright by Cong ty TNHH So huu tri tue Tran & Tran  2017