Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16/10/2013 có quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.   Nghị định này quy định khung phạt tiền tối...

  • 24/09/2017
  • Post by: admin
  • 200 View

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16/10/2013 có quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Nghị định này quy định khung phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tổ chức là 500.000.000 đồng, đối với cá nhân là 250.000.000 đồng.

 

1. Đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký:

 

- Hành vi không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định hủy bỏ hiệu lực hoặc thu hồi sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

 

- Hành vi kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 

- Hành vi sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi có quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

 

2. Đối với hành vi vi phạm quy định về giám định quyền tác giả, quyền liên quan:

 

- Hành vi thực hiện giám định về quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp phải từ chối giám định theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;

 

- Hành vi kết luận giám định sai sự thật để trục lợi sẽ bị phạt tiền 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả

 

3. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả

 

- Hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 

- Hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

- Hành vi giả mạo chữ ký của tác giả trên tác phẩm, sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và buộc phải tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm trên đối với đối với;

 

- Sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

 

- Hành vi xâm hại quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình thì phạt tiền từ mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà xuất bản ghi âm, ghi hình sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng;

 

- Hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành /.

 

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ:

 

Trần & Trần

Email: ip@trantran.vn

Điện thoại: 04-37327466

 

bài viết khác

© Copyright by Cong ty TNHH So huu tri tue Tran & Tran  2017