Trình tự xử lý đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp


Tiếp nhận đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ
Việc tiếp nhận đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như sau

:
Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp chỉ được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận nếu có thông tin và tài liệu tối thiểu sau đây:
- Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp ;
- Bộ ảnh chụp, bản vẽ, bản mô tả iểu dáng công nghiệp
- Chứng từ, lệ phí nộp đơn
vTrường hợp thiếu một trong các tài liệu tối thiểu thì cán bộ nhận đơn từ chối tiếp nhận đơn hoặc gửi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ từ chối tiếp nhận đơn cho người nộp đơn (nếu đơn nộp qua bưu điện).
vTrường hợp đơn được tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ trao (gửi) một bản tờ khai cho người nộp đơn trong đó có đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn và kết quả kiểm tra danh mục tài liệu đơn có ghi rõ họ tên, chữ ký của cán bộ nhận đơn.
(Điểm 12, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)
Trình tự xem xét đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ
Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ được xử lý theo trình tự sau:
Thẩm định hình thức đơn
Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn có hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định sơ bộ là một tháng kể từ ngày nộp đơn.
Công bố đơn hợp lệ
Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn hai tháng kể từ ngày được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ Kiểu dáng công nghiệp.
Kể từ ngày đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp được công bố đến trước ngày ra quyết định cấp bằng độcquyền Kiểu dáng công nghiệp, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền ý kiến với Cục SHTT về việc cấp hay không cấp Bằng đối với đơn đó.
Thẩm định nội dung đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp
Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận là hợp lệ thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
Thời hạn thẩm định nội dung đơn Kiểu dáng công nghiệp là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Đăng bạ và cấp bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp
Đối với những Kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và cấp Văn bằng bảo hộ, Cục SHTT sẽ ghi nhận Kiểu dáng công nghiệp, Chủ sở hữu Kiểu dáng công nghiệp và tác giả Kiểu dáng công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về Kiểu dáng công nghiệp tương ứng, cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp cho người nộp đơn.
Công bố Quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp:
Quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữucông nghiệp (Tập B) trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định, sau khi người nộp đơn đã nộp lệ phí công bố theo quy định. Nội dung công bố gồm các thông tin ghi trong quyết định cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ Kiểu dáng công nghiệp.

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến