Các khoản phí, lệ phí khi nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp


Khi nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí sau


- Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án của từng sản phẩm): 150.000 đồng;
- Lệ phí công bố đơn: 100.000 đồng;
Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình: 50.000 đồng;
- Phí xét nghiệm nội dung đơn (cho mỗi phương án của từng sản phẩm): 250.000 đồng;
- Phí tra cứu thông tin phục vụ xét nghiệm nội dung đơn (cho mỗi phương án của từng sản phẩm): 100.000 đồng;
vKhi nhận được Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung trong đó chỉ rõ Kiểu dáng công nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo hộ, người nộp đơn phải nộp tiếp cho các khoản lệ phí sau:
- Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng
Nếu có trên một hình thì từ hình thứ hai trở đi, mỗi hình: 50.000 đồng;
- Lệ phí cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng
- Lệ phí công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 100.000 đồng
(Nếu có trên một hình thì từ hình thứ hai trở đi, mỗi hình: 50.000 đồng)
(Thông tư số 132/2004/TT-BTC)

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến