Ai có quyền đăng ký Kiểu dáng công nghiệp?

image8

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

-       Tác giả tạo ra Kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của riêng mình

-       Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với các quy định về quyền đăng ký Kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng vật chất và kinh phí từ ngân sách nhà nước.

(Khoản 1, Điều 86, Luật SHTT)

Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp Kiểu dáng công nghiệp do nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc cùng đầu tư để tạo ra?

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc cùng đầu tư để tạo ra Kiểu dáng công nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó có chung quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

(Khoản 3, Điều 86, Luật SHTT)

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến