Dịch vụ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp của Trần & Trần


Tại sao nên đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp
Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền từ mình

Trình tự xử lý đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp


Tiếp nhận đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ
Việc tiếp nhận đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp được thực hiện như sau

Quyền của người nộp đơn


Trong quá trình thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn đăng ký, người nộp đơn có quyền yêu cầu được bổ sung, sửa đổi các tài liệu đã nộp không?

Các khoản phí, lệ phí khi nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp


Khi nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí sau

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ Trần & Trần. Email: ip@trantran.vn, Điện thoại: 04-37327466

Hỗ trợ trực tuyến

Email: ip@trantran.vn  

Liên Hệ : 04-37327466

 

Sự khác biệt

Dich vụ uy tín
Gói dịch vụ chuyên nghiệp

Chất lượng hàng đầu
Uy tín là phương châm

Theo sát cùng quý khách
Luôn luôn hỗ trợ 

Kênh bảo hộ trực tuyến