Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:   - Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được...

  • 24/09/2017
  • Post by: admin
  • 203 View

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

 

- Căn cứ chuyển quyền;

 

- Phạm vi chuyển giao quyền;

 

- Giá, phương thức thanh toán;

 

-Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

 

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

 

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

 

Để được tư vấn sâu hơn về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ:

 

Trần & Trần

Email: ip@trantran.vn

Điện thoại: 04-37327466

 

bài viết khác

© Copyright by Cong ty TNHH So huu tri tue Tran & Tran  2017